Absolwenci filologii polskiej Perłami Tarnowa

5 kwietnia 2017 r. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe przyznało nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie

W kategorii prac magisterskich Tarnowskie Towarzystwo Naukowe nagrodę przyznało panu Michałowi Ligęzie za pracę „Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Okoniowej. Z kolei w kategorii prac licencjackich nagrodzono panią Martę Śliwę. Promotorem jej pracy pt. „Drama na lekcjach języka polskiego w wybranych szkołach podstawowych w województwie małopolskim” była dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ. W tej kategorii również wyróżniona została praca pani Jolanty Jasielec pt. „Budowanie z mgły. Obrazy Tarnowa, Pragi oraz Wilna w prozie Pawła Huellego”, której promotorem była dr Agnieszka Mocyk.

Gratulujemy!

Zapisz

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do