B. Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego. cz. 1. Fonetyka i fonologia, Tarnów 2015.

02

Książka nie tylko dla polonistów, ale dla każdego, kto interesuje się językiem polskim!

,,Podręcznik Bogusława Dunaja jest nie tylko bardzo dokładnie przemyślanym, niezwykle spójnym i precyzyjnym opisem współczesnej polskiej fonetyki i fonologii, ale także bardzo dobrym przykładem jasnego, nieskomplikowanego wykładu akademickiego, umiejętnie przeniesionego na tekst pisany. Podręcznik przemawia do czytelnika głosem doświadczonego nauczyciela akademickiego, a równocześnie uczonego, który trudne teorie i zagadnienia potrafi przedstawić początkującym adeptom językoznawstwa w sposób dla nich zrozumiały, a jednocześnie głęboki, naukowy.”
(Z recenzji prof. dr hab. Janiny Labochy)

Stron 95
ISBN 978-83-941202-2-1
Cena 15 zł

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do