Bezpłatne szkolenia dla studentów

Zapraszamy studentów Instytutu Politechnicznego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z programowania sterowników PLC Fatek i paneli operatorskich HMI Weintek.

Zajęcia odbędą się w sali D07
23. listopada 2017r.


Proponowane kształcenie nie jest objęte programem nauczania na żadnym kierunku w PWSZ w Tarnowie, adresowane jest do studentów ostatniego semestru studiów w Instytucie Politechnicznym.
Szkolenia przeprowadzi firma Multiprojekt Automatyka z Krakowa, z którą Uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy.

Zapisy i dodatkowe informacje:
mgr inż. Grzegorz Aksamit
pok. D06
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Program podstawowego szkolenia z zakresu programowania i obsługi sterowników PLC Fatek

1) Przedstawienie oferty produktowej:
– omówienie cech charakterystycznych serii sterowników: B1z, B1, FBs

– przegląd serii FBs:

            – podział i oznaczenia jednostek głównych

            – rozszerzanie jednostek głównych:

                        – dostępne moduły rozszerzające: komunikacyjne, wej/wyj analogowych, temperaturowe, rozszerzenia wej/wyj dyskretnych, moduły specjalne

                        – ograniczenia rozszerzania

                        – kalkulacja zapotrzebowania na moc

2) Oprogramowanie narzędziowe WinProladder

– tworzenie nowego projektu – praca off-line z projektem, symulacja działania programu

– połączenie on-line ze sterownikiem:

            – wspierane interfejsy komunikacyjne

            – wgrywanie projektu z dysku do sterownika

            – zaczytywanie zawartości sterownika – sposoby zabezpieczania programu sterownika przed nieautoryzowanym odczytaniem

3) Przedstawienie układu pól i rozmieszczenia pasków narzędziowych w programie WinProladder

4) Omówienie drzewka projektu:

– konfiguracja wej/wyj:

            – przerwania sprzętowe od wejść dyskretnych

            – filtrowanie częstotliwości na wejściach

            – podtrzymywanie stanów na wyjściach

– alokacja pamięci:

            – wskazywanie zakresy zmiennych podtrzymywanych

            – konfiguracja timerów i liczników

            – rejestry tylko do odczytu

            – wyszczególnienie wszystkich typów zmiennych występujących w sterownikach Fatek wraz z opisem ich użycia i zastosowania

– zakładki programu – podział na program główny i podprocedury, dodawanie nowych zakładek

– kreatory tabel – czym jest tabela w odniesieniu do funkcji arytmetycznych sterownika, tworzenie tabel

– karty „Status Page”:

            – wprowadzanie i notacja adresów zmiennych

            – formaty wyświetlania wartości

            – podgląd i zmiana stanu zmiennych sterownika – zastosowanie do debugowania programu

– numeracja wejść/wyjść:

            – wejście/wyjścia fizyczne a przypisany mu adres zmiennej

            – wykorzystanie do programowania w projektach off-lineowych

5) Podstawowe elementy języka drabinkowego występujące w sterownika Fatek – styczniki, timery i liczniki – ich zasada działania i konfiguracja

6) Edycja programu drabinkowego na przykładzie prostego algorytmu wykorzystującego zależności czasowe i ilościowe sygnałów:

– wstawianie/usuwanie/edycja elementów

– łączenie elementów w schemat drabinkowy

– dodawanie/usuwanie nowych linii

– skróty klawiaturowe

7) Uruchamianie programu sterownika:

– podgląd stanu sterownika w oprogramowaniu narzędziowym

– sposoby debugowania programu

– edycja programu w czasie jego działania

8) Programowanie krokowe:

– elementy, struktura i sposób wykonywania algorytmów krokowych

– zakres wykorzystania oraz korzyści zastosowania, względem programowania w języku drabinkowym

– przykład programu drabinkowego, o jednej możliwej ścieżce przejścia

9) Funkcje:

– sposoby wprowadzania funkcji do programu

– opcje wywołania funkcji

– przegląd podstawowych funkcji – funkcje: arytmetyczne, logiczne, komparatory, ustalające wartości w rejestrach

10) Podprocedury:

– deklarowanie

– wywoływanie z poziomu programu głównego

– sposób wykonywania podprocedur przez sterownik

11) Moduły wejść/wyjść analogowych:

– konfiguracja sprzętowa – ustawianie trybu i zakresu pracy

– adresy rejestrów przypisywane punktom analogowym

– zakres wartości – wartość w rejestrze a fizyczny poziom sygnału

– interpolacja liniowa

12) Moduły temperaturowe:

– konfiguracja sterownika dla odczytu temperatur z modułów

– odczyt temperatury: rejestry odczytu temperatur, interpretacja wartości

13) Szybkie liczniki sprzętowe:

– konfiguracja liczników: tryb zliczania, adresy wejść zliczających

– wykorzystanie sprzętowego licznika na przykładzie pomiaru pozycji inkrementalnego enkodera A/B-fazowego – odczyt wartości bieżącej licznika sprzętowego

14) Pozycjonowanie NC:

– konfiguracja wyjść sterownika dla pozycjonowania

– tabela parametrów ruchu – przegląd podstawowych ustawień w tabeli. Funkcja wskazująca osi, parametry zapisane w tabeli.

– tabela programu pozycjonującego – opcje deklaracji wykonania pojedynczego ruchu

– zapisanie w tabeli programu deklaracji pojedynczego ruchu i jego wywołanie przez funkcję wykonującą ruchy zapisane w tabeli programu

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do