Dnia 13.03.2015 r. (piątek) w Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się dzień otwarty. Przedstawiciele Koła Naukowego LEX działającego przy Zakładzie Administracji Publicznej udzielali informacji dotyczących funkcjonowania organizacji, jej działalności i przewidywanych inicjatyw, które w najbliższym czasie będą realizowane. Członkowie… Czytaj dalej

W czwartek 12 marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego „LEX” działającego przy Zakładzie Administracji Publicznej. Oprócz omówienia spraw bieżących i regulaminowych, tematem przewodnim zebrania była dyskusja o konflikcie ukraińsko – rosyjskim w jego aspektach: prawnym, politycznym i społecznym…. Czytaj dalej

Spotkanie studentów 1. roku Ekonomii z Pracownikami Urzędu Statystycznego w Tarnowie.  Wychodząc naprzeciw potrzebie łączenia teorii z praktyką i integracji środowiska akademickiego z instytucjami zrodził się pomysł spotkania studentów z pracownikami Urzędu Statystycznego w Tarnowie. Studenci w ramach przedmiotu „Podstawy… Czytaj dalej

9 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego „Lex”, którego przewodnim tematem była kwestia prawnych i praktycznych apsketów działalności w organizacjach pozarządowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami podzielili się zaproszeni goście: Dawid Solak, Prezes „Projektu Tarnów” i wieloletni pracownik… Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt pn. Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim symtur.pwsz.tarnow.pl facebook.com/symtur

Studenci specjalności administracja międzynarodowa i unijna dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom finansowym w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odwiedzili wraz z wykładowcą ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ słowackie miasto Trenčín. Tarnowscy studenci… Czytaj dalej