Zakład Ekonomii Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Manager serdecznie zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych pn. Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, która rozpocznie się 13 maja 2015 roku w Auli… Czytaj dalej

Studenci specjalności administracja międzynarodowa i unijna dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom finansowym w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odwiedzili wraz z wykładowcą ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ węgierskie miasto Veszprem w dniach… Czytaj dalej

W dniach od 13 do 15 kwietnia 2015 roku w Sejmie RP w Warszawie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Systemy  ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne’’. W konferencji naszą… Czytaj dalej

W dniach 9-13 marca 2015 r. grupa 5 wykładowców oraz 15 studentów PWSZ, kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim odwiedziła uczelnię partnerską Lillehammer University College (LUC)w Norwegii. Wizyta ta była częścią mobilności realizowanej w ramach  projektu Symulacyjne… Czytaj dalej

Dnia 13.03.2015 r. (piątek) w Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się dzień otwarty. Przedstawiciele Koła Naukowego LEX działającego przy Zakładzie Administracji Publicznej udzielali informacji dotyczących funkcjonowania organizacji, jej działalności i przewidywanych inicjatyw, które w najbliższym czasie będą realizowane. Członkowie… Czytaj dalej

W czwartek 12 marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego „LEX” działającego przy Zakładzie Administracji Publicznej. Oprócz omówienia spraw bieżących i regulaminowych, tematem przewodnim zebrania była dyskusja o konflikcie ukraińsko – rosyjskim w jego aspektach: prawnym, politycznym i społecznym…. Czytaj dalej