II termin zaliczenia z przedmiotu PNJA-Zintegrowane sprawności językowe u Pani mgr Renaty Kozioł odbędzie się w dniu 28.06.2017r. o godzinie 10:00 w sali A211.

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, oferujemy studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych, które pozwalają nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość, zdobyć umiejętność komunikowania się… Czytaj dalej

Na specjalności filologia romańska proponuje się studia niestacjonarne, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych (od roku akademickiego 2017/2018) Studia te pozwalają na bardzo dobre opanowanie języka francuskiego, tak pisanego jak i mówionego. Umożliwiają nauczenie się języka francuskiego od podstaw lub… Czytaj dalej

Od roku akademickiego 2017/2018 tarnowska polonistyka, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku pracy, wzbogaca ofertę kształcenia i proponuje kandydatom nowe specjalności: a) na studiach licencjackich: komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz; retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej;… Czytaj dalej

Szymon Łucyków i Szymon Szczęch studenci II roku filologii polskiej, specjalność animacja kultury zapraszają na

Filologia polska w Tarnowie to również kształcenie praktyczne. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie), studenci część zajęć realizują poza murami uczelni, w różnych ośrodkach kultury. 9 maja 2017 r. studenci II… Czytaj dalej