Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2021 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w dn. 26.01.2022 r. (środa) zajęcia odbywają się według rozkładu zajęć z czwartku.

Informujemy, że ukazał się kolejny numer czasopisma Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki „Humanities and Cultural Studies”. Wydanie Tomu 2/2021, Nr 4 jest dostępne poprzez zakładkę „Czasopisma” na stronie głównej Uczelni: https://hcsjournal.pl/resources/html/articlesList?issueId=14323 Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zawartych w tomie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r. nadał tytuł profesora, dr hab. Elżbiecie Osewskiej, profesorowi naszej Uczelni, nauczycielowi akademickiemu Wydziału Humanistycznego PWSZ. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej w Pałacu Prezydenckim ze względu na stan pandemii odbędzie się w… Czytaj dalej

Informujemy, że w okresie 08 – 28.01.2022 r. zajęcia  będą prowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich kierunków studiów Wydziału Humanistycznego. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem… Czytaj dalej

W Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie ukazała się książka prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style. Wydanie tej wyjątkowej książki wyjątkowego Autora – znawcy literatury dawnej, nauczyciela wielu pokoleń polonistów, mistrza… Czytaj dalej

Szanowni Studenci, zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Humanistycznego informujemy, że zajęcia dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite mgr) oraz pedagogika (2 stopnia) w dniach 08.-09.01.22 r. odbędą się w trybie zdalnym.