W semestrze V-zimowym roku akademickiego 2016/2017 będzie prowadzony przedmiot Kompetencje społeczne-opcje ogólnouczelniane do wyboru, w ramach którego będą prowadzone następujące przedmioty: Skuteczne komunikowanie i jego psychologiczne uwarunkowania. Psychologia zarządzania rozwojem osobistym. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Radzenie sobie ze stresem…. Czytaj dalej

Pani dr hab. Elżbieta Ossewska, prof. PWSZ odwołuje dyżur w dniu 5.09.2016r.

Zmianie uległy godziny dyżuru p. dr Ewy Witalisz. Obecnie obowiązujące w sesji poprawkowej to: 02.09 /piątek/  8.00-8.45  A101 09.09 /piątek/  9.00-9.45  A101

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA W PWSZ W TARNOWIE!             II TURA R E K R U T A C J I od 1 do 17 września 2016 r. (włącznie)! Oto, kilka wypowiedzi obecnych studentów filologii polskiej, które być może pomogą Ci… Czytaj dalej

Test poprawkowy z Literatury angielskiej  z p. dr Moniką Coghen odbędzie się w dniu  9.IX o godzinie 9.00 w sali A 120.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. na cmentarzu parafialnym na Bielanach w Krakowie pożegnaliśmy śp. dr Agatę Przybylską, nauczyciela akademickiego Zakładu Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dr Agata Przybylska zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 24 lipca… Czytaj dalej