Wyniki egzaminu – Wprowadzenie do problematyki akwizycji i nauki języka PNJA – egzamin ustny Wyniki testu z Literatury angielskiej z dnia 23.06.2017 (II termin)

Wyniki z egzaminu Historia USA Wyniki z egzaminu Wiedza o USA PNJA – egzamin ustny

UWAGA !!! Zmiana harmonogramu egzaminu ustnego !!! Egzamin ustny PNJA Wyniki egzaminu – literatura amerkańska III rok

II termin zaliczenia z przedmiotu PNJA-Zintegrowane sprawności językowe u Pani mgr Renaty Kozioł odbędzie się w dniu 28.06.2017r. o godzinie 10:00 w sali A211.

Szymon Łucyków i Szymon Szczęch studenci II roku filologii polskiej, specjalność animacja kultury zapraszają na

Filologia polska w Tarnowie to również kształcenie praktyczne. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie), studenci część zajęć realizują poza murami uczelni, w różnych ośrodkach kultury. 9 maja 2017 r. studenci II… Czytaj dalej