Studenckie Koło Przyjaciół Teatru z PWSZ w Tarnowie oraz Fundacja Impuls Rozwoju zainicjowały w 2019 roku projekt Performatywne czytanie. Ma on na celu popularyzację twórczości literackiej za pomocą działań wychodzących poza teren tarnowskiej uczelni. Pierwsza edycja projektu pod nazwą Mrożek:… Czytaj dalej

Od 29.05.2019 r. Pani mgr Jadwiga Chwistek będzie pełniła swój dyżur w środy w godz. 9.00 – 9.45

Zajęcia prowadzone przez mgr Stanisławę Proć w dniu 23.05.2019 r. nie odbędą się.

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Grzegorza Spilę, prof. PWSZ w dniu 14.05.2019 r. nie odbędą się.

Uwaga! Uległa zmianie godzina dyżurów  Pani mgr Małgorzaty Kuta.

Zajęcia prowadzone przez dr Jerzego Świątka w dn. 10.05.2019 r. nie odbędą się.