Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie oraz Sekcja Językoznawcza Koła Naukowego Polonistów zapraszają na Ogólnopolską Sesję Dialektologiczną „Żywa Gwara”, która odbędzie się 6 czerwca 2013 r. w Tarnowie. Zaproszenie skierowane jest do studentów polonistyki, członków kół językoznawczych i doktorantów. Zgodnie… Czytaj dalej

W czwartek, dnia 18 kwietnia 2013 r. w PWSZ w Tarnowie odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich i studentów Zakładu Filologii Polskiej z uczniami szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa i Małopolski zainteresowanych literaturą, językiem, współczesnymi mediami i szeroko pojętą kulturą; z uczniami, którzy… Czytaj dalej

Inicjatywa pracowników Zakładu Filologii Romańskiej, czyli uczelniane obchody Tygodnia Frankofonii spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów tarnowskiej PWSZ. Bardzo bogaty program przewidywał konkursy recytatorskie prozy i poezji frankofońskiej, dyktando ortograficzne a nawet wideokonferencję dającą… Czytaj dalej