G R A T U L A C J E ! ! !

Pomysł, pasja, poezja, słowo, muzyka, gest, ruch, światło, dźwięk, studenci filologii polskiej PWSZ w Tarnowie, czyli  performance POETYCKI UNDERGROUND UNPLUGGED kontynuacja (z 2016 r.) i odsłona druga (Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie, 18 czerwca 2017 r., godzina 17.30 i… Czytaj dalej

II termin zaliczenia z przedmiotu PNJA-Zintegrowane sprawności językowe u Pani mgr Renaty Kozioł odbędzie się w dniu 28.06.2017r. o godzinie 10:00 w sali A211.

Szymon Łucyków i Szymon Szczęch studenci II roku filologii polskiej, specjalność animacja kultury zapraszają na

Filologia polska w Tarnowie to również kształcenie praktyczne. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (m.in. Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie), studenci część zajęć realizują poza murami uczelni, w różnych ośrodkach kultury. 9 maja 2017 r. studenci II… Czytaj dalej

Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Kierownik Zakładu Filologii Polskiej Studenckie Koło Naukowe Polonistów zorganizowali KONFERENCJĘ POŚWIĘCONĄ TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA WAJDY która odbyła się 18 maja 2017 roku w auli  PWSZ w Tarnowie (C017) 11.00 – Rozpoczęcie 11.15… Czytaj dalej