wyniki 24.02.2017_literatura angielska, rok II

III termin zaliczenia z przedmiotu Literatura angielska odbędzie się w dniu 03.03.2017 r. /piątek/ o godz. 13.05 w sali A212

Gramatyka opisowa – II termin

Historia języka – wyniki z I termin egzaminu

W dniu 27.02.2017 r. dyżur dr Dominiki Ruszkiewicz nie odbędzie się.

III termin – Literatura angielska