UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW W INSTYTUCIE HUMANISTYCZNYM Spotkanie organizacyjne studentów I roku kierunków: filologia, specjalność: filologia angielska, germańska, romańska filologia polska studia I i II stopnia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego z Dyrekcją, Kierownikami Zakładów, Opiekunami… Czytaj dalej

Zajęcia z opcji ogólnouczelnianych – sem. V

Historia W. Brytanii_wyniki 27.09.2017-1 PNJA I ROK i II ROK – lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego Wstęp do literaturoznawstwa wyniki I rok Historia W.Brytanii_wyniki 8.09.2017 Literatura_wyniki I rok_8.09.2017

Redakcja_wyniki_27.09.2017

Lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego z PNJA – TRZECI TERMIN

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programu ERASMUS+ oraz PO WER Studia i praktyki zagraniczne dla studentów PWSZ w Tarnowie Studia i praktyki zagraniczne dla studentów niepełnosprawnych i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Staże dla pracowników, wyjazdy pracowników… Czytaj dalej