Zakład Ochrony Środowiska nawiązał współpracę z krakowską firmą ekspercką w dziedzinie Systemów Informacji Przestrzennej oraz GIS (Geographical Information System). W ramach projektu edukacyjnego EDU-SAT Firma SmallGIS udostępniła Zakładowi Ochrony Środowiska zestaw danych teledetekcyjnych na potrzeby realizacji zadań dydaktycznych. Zdjęcia satelitarne… Czytaj dalej

Tarnowskie Piątki Naukowe to cykl warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których organizację zapoczątkował Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Celem cyklu jest przekazywanie uczniom wiedzy obejmującej zagadnienia związane z naukami ścisłymi lub przyrodniczymi w sposób ciekawy i praktyczny…. Czytaj dalej