Prezentacja oraz link do testu znajdują się na stronie internetowej biblioteki   www.biblioteka.pwsztar.edu.pl Wpis z zaliczenia należy uzyskać w sesji zimowej pierwszego roku studiów. Wpisy dokonywane są jednocześnie do indeksu i karty zaliczeniowej. Starosta roku powinien zgłosić się do pracownika biblioteki w celu… Czytaj dalej

Inauguracja 19. roku akademickiego 2016/17 w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie w dniu 4 października 2016 r.

Chemia towarzyszy nam każdego dnia. Podczas serii mini wykładów chemicznych nauczyciele akademiccy Zakładu Chemii PWSZ dowodzili, iż to co nazywamy osiągnięciami dzisiejszej cywilizacji nie byłoby możliwe bez chemii……  A czymże byłaby chemia bez eksperymentów? Ciekawe audiowizualne pokazy chemiczne zilustrowały różne… Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2016/17 w IMP – wtorek 4 października 2016 r. o godz. 11 w sali C017. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, studentów, absolwentów i sympatyków. Przypominamy także, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2016/17 w PWSZ w Tarnowie rozpoczynają się w… Czytaj dalej

Na kierunku matematyka, obok dotychczasowych specjalności matematyka finansowa i aktuarialna oraz matematyka stosowana, Uczelnia po raz pierwszy proponuje kandydatom specjalność matematyka z informatyką w finansach. – Studia te adresowane do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą finansową… Czytaj dalej

Dbałość o ekologię, straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej. Od roku akademickiego 2016/2017, wśród proponowanych specjalności na kierunku Chemia, jest… Czytaj dalej