„Wyzwania współczesnej fizjoterapii – praktycy w praktyce” – takie hasło przyświeca I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej adresowanej do fizjoterapeutów. Impreza organizowana przez Zakład Fizjoterapii PWSZ w Tarnowie oraz Centrum Rehabilitacji Geronimo odbędzie się w środę, 30 maja w Auli C 017.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia z kierunku pielęgniarstwo  Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej… Czytaj dalej

Studenci I roku studiów z kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe)- ścieżka A, D, E Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w… Czytaj dalej

Studenci III roku studiów z kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj…. Czytaj dalej

Studenci ostatniego roku studiów z kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj…. Czytaj dalej

W dniach 14.04.2018-20.04.2018 r. studenci II roku studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo uczestniczyli w wymianie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. Miejscem pobytu studentów była miejscowość Forbach znajdująca się w Lotaryngii we Francji. W miejscowości tej znajduje się Instytut… Czytaj dalej