III termin egzaminu kończącego zajęcia lektoratowe odbędzie się 16 października o godz. 14:45 w sali A 120. Na egzamin proszę zgłaszać się z dowodem osobistym.

Biblioteka informuje, iż obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia, w roku akad. 2015/2016 prowadzone jest w formie online. Test zaliczeniowy będzie dostępny tylko do końca października. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu znajdują się na stronie biblioteki… Czytaj dalej

W dniu 6 października 2015 r. od godz. 7.00 studenci I roku studiów II stopnia mogą odbierać w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa (pok. G 09) komplety dokumentów.

Zajęcia rozpoczynają się 6 października 2015 r. o godz. 8.00, sala G 012 – wykład z Panem mgr Sebastianem Mazgajem

Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek Pielęgniarstwo proszeni są o przyjście w środę – 7.10.2015 o godzinie 13.20 do sali G220. Lektorzy języka angielskiego przeprowadzą kwalifikację do poszczególnych grup językowych.

Szanowni Państwo! W roku akademickim 2015/2016 zajęcia dla Studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczną się 1 października (czwartek) zgodnie z harmonogramem zajęć, który znajdziecie Państwo na stronie internetowej PWSZ Zakładu Pielęgniarstwa (w zakładce Harmonogramy studia… Czytaj dalej