Uwaga – ważna informacja !!! Termin obrony prac magisterskich został wyznaczony na 30 wrzesień 2015 roku. Do dnia 24 wrzesień 2015 roku prace kompletne należy złożyć w sekretariacie IOZ.

Studenci studiów niestacjonarnych (pomostowych) Projekt pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz stacjonarnych I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunku Pielęgniarstwo mają zaszczyt zaprosić… Czytaj dalej

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa oraz Studenci II stopnia kierunku pielęgniarstwo mają zaszczyt zaprosić na uroczyste Absolutorium, które odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o godzinie 16.00 w Auli Uczelni przy… Czytaj dalej

W dniu 9 czerwca 2015 r. odbył się w Zakładzie Pielęgniarstwa Dzień Jabłka. Zorganizowany został dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa. Dzieci mogły zapoznać się z możliwościami wykorzystania jabłek, brały udział w konkursie wiedzy o… Czytaj dalej

27 kwietnia 2015 r. odbyła się po raz pierwszy w Zakładzie Pielęgniarstwa uroczystość Czepkowania. Uroczystość dotyczyła studentów I roku, którzy od 1 maja br. rozpoczęli swoje pierwsze zajęcia praktyczne w placówkach ochrony zdrowia. Podczas uroczystości wykład okolicznościowy wygłosiła Pani mgr… Czytaj dalej

23 kwietnia b.r. odbył się w Warszawie III Ogólnopolski Konkurs Filmowy na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki w Polsce. Konkurs, w którym wzięli też udział studenci II roku kierunku pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie, został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.