SUKW zarządza wybory uzupełniające członków RUSS oraz Senatu PWSZ w Tarnowie. w dniu 18.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali C206 Wyboru dokonuje Ogólne Zebranie Delegatów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie. Delegatem na Ogólnym Zebraniu Delegatów jest starosta roku… Czytaj dalej

28 i 29 września br. przedstawicielki tarnowskiego zespołu pracującego nad międzynarodowym projektem z zakresu ochrony zdrowia wzięły udział w pierwszym spotkaniu projektowym zorganizowanym przez koordynatora projektu Uniwersytet w Nottingham. W projekcie uczestniczy 5 szkół wyższych, 3 szpitale oraz partner techniczny… Czytaj dalej

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ. SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM,… Czytaj dalej

W związku z planowaną prolongatą elektronicznych legitymacji studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 października 2017 r.,  starostowie poszczególnych kierunków i roczników studiów proszeni są o zebranie legitymacji w porządku alfabetycznym i złożenie ich w pokoju 024A do godziny 8.30 w terminach prolongaty… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia  z kierunku pielęgniarstwo odbędzie się 06-10-2017 (piątek)  o godzinie 12:00 w sali 011 w budynku A.  Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pomostowych  z kierunku pielęgniarstwo odbędzie się    06-10-2017 (piątek) o  godzinie 14:00  w sali 306 w budynku C.  Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia i dostarczyli… Czytaj dalej