Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ. SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM,… Czytaj dalej

W związku z planowaną prolongatą elektronicznych legitymacji studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 października 2017 r.,  starostowie poszczególnych kierunków i roczników studiów proszeni są o zebranie legitymacji w porządku alfabetycznym i złożenie ich w pokoju 024A do godziny 8.30 w terminach prolongaty… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia  z kierunku pielęgniarstwo odbędzie się 06-10-2017 (piątek)  o godzinie 12:00 w sali 011 w budynku A.  Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pomostowych  z kierunku pielęgniarstwo odbędzie się    06-10-2017 (piątek) o  godzinie 14:00  w sali 306 w budynku C.  Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia i dostarczyli… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia  z kierunku pielęgniarstwo odbędzie się 04-10-2017 (środa) o  godzinie 11:00  w sali 012 w budynku G.  Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia i… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (indeksów i legitymacji studenckich) dla studentów I roku studiów stacjonarnych  z kierunku wychowanie fizyczne odbędzie się 02-10-2017 (poniedziałek) o  godzinie 8:15  podczas wykładu z przedmiotu anatomia. Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia i dostarczyli do… Czytaj dalej