Studenci III roku studiów z kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj…. Czytaj dalej

Studenci ostatniego roku studiów z kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj…. Czytaj dalej

W dniach 14.04.2018-20.04.2018 r. studenci II roku studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo uczestniczyli w wymianie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. Miejscem pobytu studentów była miejscowość Forbach znajdująca się w Lotaryngii we Francji. W miejscowości tej znajduje się Instytut… Czytaj dalej

W związku z planowaną prolongatą elektronicznych legitymacji studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 marca 2018 r.,  Starostowie poszczególnych kierunków i roczników studiów proszeni są o zebranie legitymacji, ułożenie ich  w porządku alfabetycznym i złożenie w pokoju 017A do godziny 8.30 w terminach… Czytaj dalej

W dniach 18-20 luty br. odbyło się na Malcie drugie spotkanie uczestników projektu HEALINT, w którym bierze także udział PWSZ w Tarnowie. Podczas spotkania uczestnicy HEALINT przeanalizowali dokumenty dostarczone przez uczelnie oraz porównali zebrane standardy w zakresie prowadzenia praktyk zawodowych.  Zebrani… Czytaj dalej