Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 05-09-2017  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w I terminie, do dnia… Czytaj dalej

Studenci ostatniego roku studiów Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 14-06-2017. Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj. w dniach 19-30 czerwca 2017  proszeni… Czytaj dalej

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na kolejny semestr studiów w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 17-02-2017  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w I terminie, do dnia… Czytaj dalej

W dniach 22 – 29 października 2016 roku odbył się kolejny, drugi etap Polsko-Niemiecko-Francuskiego projektu wymiany studentów. Wzięli w nim udział studenci pierwszego i drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo. Plan pobytu w Forbach (Francja) przewidywał między innymi wizytę w szkole pielęgniarskiej… Czytaj dalej

Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia z kierunku pielęgniarstwo, którzy nie odebrali jeszcze indeksów, legitymacji studenckich oraz nie podpisali umowy o warunkach odpłatności proszeni są o uzupełnienie zaległości i odbiór ww. dokumentów na dyżurze w piątek 28-10-2016 w godzinach 13:00-16:00… Czytaj dalej

Studenci I roku studiów niestacjonarnych z kierunku fizjoterapia, którzy nie odebrali jeszcze indeksów, legitymacji studenckich oraz nie podpisali umowy o warunkach odpłatności proszeni są o uzupełnienie zaległości i odbiór ww. dokumentów na dyżurach w piątki: 21-10-2016  w godzinach 13:00-15:00 lub… Czytaj dalej