Szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych  z Instytutu Ochrony Zdrowia odbędzie się 17 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 18:00 w budynku B w sali 024.

Szkolenie BHP dla studentów studiów stacjonarnych  z Instytutu Ochrony Zdrowia odbędzie się 27 października 2017 roku (piątek) o godzinie 17:30 w Auli C017.

SUKW zarządza wybory uzupełniające członków RUSS oraz Senatu PWSZ w Tarnowie. w dniu 18.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali C206 Wyboru dokonuje Ogólne Zebranie Delegatów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów PWSZ w Tarnowie. Delegatem na Ogólnym Zebraniu Delegatów jest starosta roku… Czytaj dalej

28 i 29 września br. przedstawicielki tarnowskiego zespołu pracującego nad międzynarodowym projektem z zakresu ochrony zdrowia wzięły udział w pierwszym spotkaniu projektowym zorganizowanym przez koordynatora projektu Uniwersytet w Nottingham. W projekcie uczestniczy 5 szkół wyższych, 3 szpitale oraz partner techniczny… Czytaj dalej

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ. SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM,… Czytaj dalej

W związku z planowaną prolongatą elektronicznych legitymacji studenckich, których termin ważności upływa dnia 31 października 2017 r.,  starostowie poszczególnych kierunków i roczników studiów proszeni są o zebranie legitymacji w porządku alfabetycznym i złożenie ich w pokoju 024A do godziny 8.30 w terminach prolongaty… Czytaj dalej