W dniu 29 sierpnia 2017 r. w Weimarze (Niemcy) przedstawiciele Zakładu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wzięli udział w uroczystości wręczenia nagrody przyznanej przez Komitet Wspierania Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej czyli Trójkąta Weimarskiego. Nagroda została wręczona organizacji EUROPA-DIREKT z Drezna… Czytaj dalej

Spotkanie organizacyjne z Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa i opiekunem roku odbędzie się we wtorek 26 września 2017 r. o godzinie 11.30 w sali 220 budynek G. Podczas spotkania nastąpi wybór zajęć fakultatywnych oraz wybór starosty roku – obecność obowiązkowa. Na zajęcia… Czytaj dalej

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 05-09-2017  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w I terminie, do dnia… Czytaj dalej

Studenci ostatniego roku studiów Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 14-06-2017. Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj. w dniach 19-30 czerwca 2017  proszeni… Czytaj dalej

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych proszeni są o składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta w celu wpisu na kolejny semestr studiów w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 17-02-2017  w przypadku studentów, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów w I terminie, do dnia… Czytaj dalej

W dniach 22 – 29 października 2016 roku odbył się kolejny, drugi etap Polsko-Niemiecko-Francuskiego projektu wymiany studentów. Wzięli w nim udział studenci pierwszego i drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo. Plan pobytu w Forbach (Francja) przewidywał między innymi wizytę w szkole pielęgniarskiej… Czytaj dalej