Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia z kierunku pielęgniarstwo, którzy nie odebrali jeszcze indeksów, legitymacji studenckich oraz nie podpisali umowy o warunkach odpłatności proszeni są o uzupełnienie zaległości i odbiór ww. dokumentów na dyżurze w piątek 28-10-2016 w godzinach 13:00-16:00… Czytaj dalej

Studenci I roku studiów niestacjonarnych z kierunku fizjoterapia, którzy nie odebrali jeszcze indeksów, legitymacji studenckich oraz nie podpisali umowy o warunkach odpłatności proszeni są o uzupełnienie zaległości i odbiór ww. dokumentów na dyżurach w piątki: 21-10-2016  w godzinach 13:00-15:00 lub… Czytaj dalej

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. WARUNKIEM ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST WŁAŚCIWE WYPEŁNIENIE TESTU KOŃCOWEGO. Dostęp do testu będzie możliwy w terminie 10.10.2016-31.12.2016. Prezentacja oraz link do testu znajdują się na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.pwsztar.edu.pl Wpisy… Czytaj dalej

W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 i decyzją JM Rektor o zarządzeniu 7 października br. dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych rozdanie dokumentów dla studentów studiów niestacjonarnych z kierunków fizjoterapia studia I stopnia i pielęgniarstwo studia II stopnia odbędzie… Czytaj dalej

Dokumenty dla studentów I roku (w terminach podanych poniżej)  będą wydawane dla osób, które wzięły udział w I rekrutacji. Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z zapisem na studia i dostarczyli do Sekretariatu IOZ następujące dokumenty: –na kierunek… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (m.in.  indeksów, legitymacji studenckich, umów edukacyjnych) dla studentów I roku studiów stacjonarnych z kierunku wychowanie fizyczne odbędzie się 4 października br. w  godzinach 13:00- 14:00  w sali 012 w budynku G.