Dokumenty dla studentów I roku (w terminach podanych poniżej)  będą wydawane dla osób, które wzięły udział w I rekrutacji. Dokumenty otrzymają studenci, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z zapisem na studia i dostarczyli do Sekretariatu IOZ następujące dokumenty: –na kierunek… Czytaj dalej

Rozdanie dokumentów (m.in.  indeksów, legitymacji studenckich, umów edukacyjnych) dla studentów I roku studiów stacjonarnych z kierunku wychowanie fizyczne odbędzie się 4 października br. w  godzinach 13:00- 14:00  w sali 012 w budynku G.

Rozdanie dokumentów (m.in.  indeksów, legitymacji studenckich, umów edukacyjnych) dla studentów I roku studiów niestacjonarnych z kierunku fizjoterapia odbędzie się 7 października br. w  godzinach 14:30- 15:00  w sali 011 w budynku A.

Rozdanie dokumentów (m.in.  indeksów, legitymacji studenckich, umów edukacyjnych) dla studentów I roku studiów stacjonarnych z kierunku fizjoterapia odbędzie się 4 października br. w  godzinach 10:00- 11:30  w sali 220 w budynku G.

Uprzejmie informuję, że pierwsze zajęcia rozpoczną się zebraniem organizacyjnym z opiekunem roku DNIA 14 PAŹDZIERNIKA br. o godzinie 14.00  w budynku C w Sali Nr 302 . Opiekun roku mgr Kazimiera Moździerz

Zajęcia rozpoczynają się 3 października 2016 r.. Spotkanie organizacyjne z Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa i opiekunem roku odbędzie się o godzinie 8.30 w sali 012 budynek G. Podczas spotkania zostaną rozdane legitymacje i indeksy, nastąpi wybór zajęć fakultatywnych oraz wybór starosty roku… Czytaj dalej