24 i 25listopada 2014r. studenci IV roku Elektrotechniki mają możliwość uczestnictwa w szkoleniu z  programowania sterowników PLC firmy Fatek. Szkolenie przeprowadzi firma Multiprojekt z Krakowa. Program szkolenia obejmuje w szczególności konfigurację sterowników PLC firmy FATEK, obsługę programu narzędziowego WinProLadder, zastosowanie… Czytaj dalej

Pracownicy Zakładu Elektrotechniki oraz  Studenci kierunku Elektrotechnika działający w Kole Naukowym Elektroenergetyków i Kole nr 6 Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich włączyli się – jak co roku – w organizację kolejnej już edycji Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbyła się w piątek… Czytaj dalej

W czwartek 23. października 2014r. na terenie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH odbył się PIKNIK JAKOŚCI ENERGII. Celem wydarzenia była promocja jakości dostawy energii elektrycznej  oraz wymiana doświadczeń przez producentów oraz użytkowników analizatorów. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady seminaryjne… Czytaj dalej

Studenci I roku Elektrotechniki zobowiązani są do zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP, które odbędzie się 11 października 2014r. o godz. 10:30 w sali C06. Na szkolenie proszę zabrać indeksy.

JM Rektor PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Stanisław Komornicki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego, prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, Kierownik Zakładu Elektrotechniki, prof. dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, Kierownik Zakładu Informatyki, prof. dr hab. inż. Witold Byrski, Kierownik Zakładu Technologii… Czytaj dalej

Z opublikowanego przez Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie raportu pt. „Losy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014.”* wynika, że liderami na rynku pracy są absolwenci Instytutu Politechnicznego. Ich zarobki kształtują się na najwyższym poziomie. Pierwsze miejsce… Czytaj dalej