Studenci Elektrotechniki uczą się projektowania instalacji elektrycznych przy wykorzystaniu programu SEE Electrical. Został on przekazany Uczelni przez producenta oprogramowania IGE+XAO Polska w ramach porozumienia, jakie zawarła tarnowska uczelnia z firmą posiadającą swój oddział produkcyjny w Tarnowie. Dodatkowo kadra dydaktyczna PWSZ… Czytaj dalej

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. PODSTAWĄ ZALICZENIA JEST ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z TREŚCIĄ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ (którą można uruchomić na stronie internetowej biblioteki), REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA STRONIE BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ. SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ TESTEM,… Czytaj dalej

W piątek 6. października w Auli PWSZ w Tarnowie odbyła się uroczysta instytutowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018 podczas której kandydaci przyjęci na I rok studiów w Instytucie Politechnicznym złożyli przysięgę. Tą część uroczystości poprowadziła prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr… Czytaj dalej

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów I roku Instytutu Politechnicznego odbędzie się w dniu 06 października 2017 (piątek) o godz. 10.00 w Auli budynku C sala nr 017 –  parter. Obecność obowiązkowa. Wymagany strój wizytowy. Po inauguracji zajęcia odbywać… Czytaj dalej

Pracownicy Zakładu Elektrotechniki oraz Studenci kierunku Elektrotechnika włączyli się – jak co roku – w organizację kolejnej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbyła się w piątek 29 września 2017 r. Pokazy trwały od 17:00 do 22:00. Przybyli goście mieli okazję… Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne o programie ERASMUS+ oraz PO WER: Studia i praktyki zagraniczne dla studentów PWSZ w Tarnowie Studia i praktyki zagraniczne dla studentów niepełnosprawnych i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Staże dla pracowników, wyjazdy pracowników… Czytaj dalej