To informacja, na którą czekała cała społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych planujący studia fizjoterapeutyczne. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie… Czytaj dalej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na trzecim miejscu tegorocznego rankingu „Perspektyw” w kategorii wyższych szkół zawodowych. To już trzeci raz z rzędu, kiedy stajemy na podium tego prestiżowego zestawienia. Przynależność do krajowej czołówki bardzo cieszy, ale i… Czytaj dalej

1157 na studiach stacjonarnych oraz 333 na studiach niestacjonarnych – tyle miejsc dla przyszłych studentów przygotowano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W największej uczelni regionu rozpoczęła się rekrutacja na studia. Pierwszy jej etap potrwa do 21 lipca, nabór… Czytaj dalej

To było piękne zwieńczenie kilku miesięcy ciężkiej pracy. Ponad stu absolwentów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odebrało dyplomy. W licznym gronie byli studenci kierunków: Administracja i zarządzanie w oświacie – studia kwalifikujące, Administracja urzędów samorządowych i… Czytaj dalej

115 dzieci – słuchaczy Uniwersytetu Młodego Odkrywcy odebrało dyplomy oraz upominki podczas specjalnej ceremonii. Młodym badaczom towarzyszyli rodzice i opiekunowie, a spotkanie uświetnił wykład Bogdana Janusa z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, wcześniej przez pięć lat związany z… Czytaj dalej

Ksenia Śliwa, studentka III roku filologii romańskiej, zdobywa laury nominujące ją do udziału w konkursach międzynarodowych. Ostatnio brała udział w dwóch festiwalach muzycznych. W Krakowskim Festiwalu Piosenki Francuskiej, który odbył się 19 maja zdobyła Grand Prix Spécial du Comité de… Czytaj dalej

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Tarnowie podsumował osiągnięcia sportowe studentów w kończącym się roku akademickim. W trakcie uroczystego posiedzenia Zarządu Klubu, studenci reprezentujący tarnowską PWSZ w rywalizacji sportowej szkół wyższych otrzymali nagrody z rąk JM Rektor dr hab. inż. Jadwigi… Czytaj dalej

Panie: Zofia Knapik i Marta Marcinkiewicz zostały odznaczone Brązowymi Krzyżami Zasługi za „działalność publiczną, ofiarną pracę i niesienie pomocy potrzebującym”. Odznaczenia w imieniu Andrzeja Dudy wręczył wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Zarówno Pani Zofia Knapik, jak i Pani Marta Marcinkiewicz zostały… Czytaj dalej

Uczniowie tarnowskich szkół – uczestnicy programu klas patronackich oficjalnie zakończyli naukę w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zajęcia, w których mogli brać udział były wynikiem podpisania trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, tarnowskim magistratem oraz szkołami. Podczas uroczystego zakończenia… Czytaj dalej