Komunikowanie medialne, retoryka, twórcze pisarstwo i inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa – takie nowe specjalności znajdą się w ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie od nowego roku akademickiego. To jednak nie koniec, najchętniej wybierana zawodowa uczelnia wyższa w… Czytaj dalej

W Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Jedną z laureatek jest nasza absolwentka kierunku pielęgniarstwo, Pani Joanna Kucia. Celem konkursu było zachęcenie studentów do zainteresowania… Czytaj dalej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Instytut Ochrony Zdrowia – Zakład Pielęgniarstwa jako wnioskodawca w ramach działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; konkurs nr… Czytaj dalej

W czwartek odbył się uroczysty finał konkursu „Ludzie, miejsca, legendy”. Laureaci najlepszych prac odebrali cenne nagrody. Celem konkursu było zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów literackich tematycznie związanych z Tarnowem i okolicami (regionem), inspirowanych historią miejsc i współczesnym doświadczeniem ich mieszkańców…. Czytaj dalej

22 nauczycieli ze Lwowa odwiedziło Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Wizyta to efekt projektu realizowanego przez FRDL MISTIA oraz współpracy, jaką z sąsiadami ze Wschodu podjął Instytut Administracyjno-Ekonomiczny. Z gośćmi spotkały się władze Uczelni oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. Z… Czytaj dalej

Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, Zakład Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Manager zapraszają na VI Konferencję Studenckich Kół Naukowych pt: „Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś”. Konferencja odbędzie się dnia 5 maja 2017 roku, w auli PWSZ w Tarnowie. Celem Konferencji jest wymiana… Czytaj dalej

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, które do nas dotarły. Po zweryfikowaniu abstraktów czynni uczestnicy zostali poinformowani o przyjęciu ich referatów oraz otrzymali wstępny plan konferencji. Wszelkie wskazówki dla biernych i czynnych uczestników zostaną umieszczone wraz z pełnym… Czytaj dalej