Czas na zimową rekrutację na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Co ważne, podobnie jak przed rokiem, dotyczy ona jednak tylko jednego kierunku – studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika ze specyfiki… Czytaj dalej

Wojciech Nowak został wybrany prezesem Klubu Uczelnianego AZS PWSZ na kolejną, trzecią już dwuletnią kadencję. Wyboru dokonało Walne Zebranie członków Klubu, które ponadto udzieliło Zarządowi absolutorium. KU AZS PWSZ Tarnów jest od trzech lat najlepszą tego typu organizacją w Polsce… Czytaj dalej

Zakład Karny w Tarnowie jest kolejnym partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Na podpisanym dziś porozumieniu o współpracy najbardziej skorzystają Studenci Administracji. Dzięki dwustronnej umowie możliwe będzie m.in.: realizowanie praktyk przez Studentów Katedry Administracji PWSZ w ZK w Tarnowie… Czytaj dalej

Wielkie zmiany w formule popularnego konkursu Tarnowski Junior Biznesu. Jego 8. edycja związana jest z wynalazcą, Janem Szczepanikiem. Ma to związek z decyzją Rady Miasta Tarnowa, która rok 2022 ustanowiła Rokiem Szczepanika. Dlatego każda praca konkursowa musi dotyczyć osiągnięć i… Czytaj dalej

Jeszcze do 26 stycznia można zgłaszać chęć udziału w organizowanym przez Biuro Karier, Projektów i Współpracy nieodpłatnym szkoleniu on-line dla nauczycieli akademickich. Będzie ono w całości poświęcone aktywnym metodom nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:… Czytaj dalej

W piątek 4 lutego 2022 r. o godz. 10  w ramach Tarnowskich Piątków Matematycznych dr hab. Edward Tutaj wygłosi wykład pt. „O znanych matematykach, urodzonych przed 1900 r., którzy na różne sposoby związani byli z Tarnowem”. UWAGA!!! Spotkanie odbędzie się… Czytaj dalej