Pielęgniarstwo – studia pomostowe Zawarta została umowa ramowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie w sprawie ustalenia warunków prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, które rozpoczną się w roku 2008, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałanie… Czytaj dalej

PWSZ w Tarnowie stara się o stypendia dla studentów kierunków technicznych i matematycznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni… Czytaj dalej

Trwa rekrutacja na I rok studiów Rozpoczęła się rekrutacja na I rok studiów w tarnowskiej PWSZ. W tym roku na kandydatów czeka 1659 miejsc na studiach stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych) i 540 na studiach niestacjonarnych (zaocznych – płatnych). Uproszczono została… Czytaj dalej

Druga edycja Nagrody im. T. Tertila za najlepszą pracę licencjacką lub magisterską Gmina Miasta Tarnowa oraz Powiat Tarnowski ogłosiły po raz drugi konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską dotyczącą Tarnowa lub Powiatu Tarnowskiego. O Nagrodę im. Tadeusza Tertila mogą… Czytaj dalej

Giełda Erasmusa Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Giełdę Erasmusa! W programie spotkania przewidziano prezentacje zagranicznych uczelni partnerskich, informacje na temat zasad wyjazdów na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus, wspomnienia stypendystów. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca… Czytaj dalej

Wykład ks. prof. Michała Hellera 28 maja br. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, niezwykle ciekawy wykład na temat kosmologii wygłosił ks. prof. Michał Heller – fizyk, teolog, aktualnie profesor filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pracownik Watykańskiego… Czytaj dalej