8 listopada 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyło się Sympozjum na temat Hanny Chrzanowskiej współorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JE… Czytaj dalej

Przed rokiem „złoto”, w tym – „srebro”. Podczas uroczystej Gali Sportu Akademickiego w Katowicach przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odebrali srebrny medal oraz pamiątkową statuetkę za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Polski. KU AZS PWSZ… Czytaj dalej

Rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2018/2019. Konkurs Student-Wynalazca organizowany jest od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub… Czytaj dalej

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Małgorzacie Pachowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo. Dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ jest obecnie Kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej… Czytaj dalej

Piotr Derlaga, absolwent kierunku Grafika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został uhonorowany Nagrodą Tertila za najlepszą pracę dyplomową „o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim”. Uhonorowano go w kategorii prac licencjackich za projekt pod nazwą „Opracowanie identyfikacji wizualnej… Czytaj dalej

Studenci kierunku Praca socjalna Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ odwiedzili w ramach zajęć Spółdzielnię Socjalną SerwiS oraz prowadzone przez nią Centrum Integracji Społecznej. Dzięki wizycie poznali specyfikę pracy w instytucji, której pracownikami mogą zostać po ukończeniu studiów. Spółdzielnia Socjalna SerwiS powstała pod… Czytaj dalej