WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE oferują szeroką gamę publikacji naukowych pracowników Uczelni. W ofercie Wydawnictw znajdują się monografie tematyczne, podręczniki, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, edycje okolicznościowe i inne. Podstawowym zadaniem Wydawnictw, oprócz publikowania aktualnych i nowatorskich rozpraw jest… Czytaj dalej

Książka wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Przedstawia bogatą historię pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, wydarzenia ją tworzące, osoby związane z Uczelnią. Opisane została w niej działalność instytutowa, ogólnouczelniana, incjatywy i sukcesy PWSZ w… Czytaj dalej

27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 13.15 w Auli PWSZ (C017) w Tarnowie odbędzie się organizowana przez Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie promocja książki pt. „De te fabula narratur… Lektury labiryntów, labirynty lektur” Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej. Książka jest… Czytaj dalej

Barwna, interesująca publikacja jubileuszowa wydana z okazji dwudziestolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W fotografiach Tadeusza Koniarza i tekście Wojciecha Nowaka ukazana zostaje Uczelnia – tak jak wygląda obecnie, dwadzieścia lat od jej utworzenia. Zaprezentowany zostaje kampus uczelniany, kierunki… Czytaj dalej

Wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce publikacja prezentująca historię i działalność wszystkich wyższych uczelni zawodowych. Zaprezentowane zostają profile uczelni, aktualnie oferowane przez nie kierunki studiów. Interesująca treść połączona zostaje z ilustrującymi ją fotografiami. Stron:… Czytaj dalej

Studencka publikacja pokonferencyjna na temat szeroko rozumianego pojęcia komunikacji – w ujęciu m.in. językoznawczym, literaturoznawczym, kulturowym, socjologicznym. Składające się na tom artykuły zwracają uwagę na kwestie komunikacji interpersonalnej, współczesnego słownictwa, komunikacji dzieło-czytelnik. Publikacja zawiera także artykuły na temat twórczości Andrzeja… Czytaj dalej