Książka dr Joanny Gracy to monografia twórczości dotąd nie opisanej całościowo – prozy Wernera Heiduczka. Autorka bada jego pisarstwo w aspekcie problematyki tożsamości, przedstawiając jednocześnie najważniejsze dzieła autora ,,Pożegnania z aniołami”. Jego utwory zostają także omówione w kontekście biografii pisarza… Czytaj dalej

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w PWSZ w Tarnowie (budynek B, sala 028) odbędzie się organizowana przez Wydawnictwa i Dział Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie promocja książki pt. „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Ropy… Czytaj dalej

„We współczesnym świecie rozważania nad słowem i jego kreatywną mocą są szczególnie istotne. Przedmiotem refleksji językoznawców, literaturoznawców, dydaktyków, historyków sztuki, filozofów zawartej w w artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie jest właśnie świat słów funkcjonujący w różnych rejestrach i odmianach polszczyzny… Czytaj dalej

,,Dokonywana przez specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe diagnoza współczesnej kondycji Europy wzywa do podjęcia mądrych, odpowiedzialnych i skutecznych działań zmierzających do budowania tożsamości Europy opartej o system wartości.” (Słowo wstępne – Józef Stala) Stron 281 ISBN 978-83-941202-9-0 Cena 15 zł

Publikacja w formie streszczeń prezentuje prace, które wygłoszone zostały podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, która odbyła się w PWSZ w Tarnowie 20-21 października 2016 roku. ,,Konferencja ma charakter cykliczny… Czytaj dalej

Monografia na temat niezwykle nośnej i aktualnej problematyki człowieka w zdrowiu i chorobie. Zagadnienie to zostało przedstawione w wieloaspektowy sposób w 64 artykułach napisanych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków przedmiotu „Przekrój artykułów jest na tyle szeroki, że każdy kto… Czytaj dalej