…szkice mają charakter teoretycznoliteracki, przejawia się to jednak nie w uogólnionym pojęciowym dyskursie, lecz przez stałe przywoływanie i interpretowanie utworów literackich (i wypowiedzi krytycznych), dyskurs uplastycznia się, staje się przykładem postępowania badawczego bliskiego przedmiotowi badania. Chodzi i interpretację: czytanie tekstów… Czytaj dalej

Przyszłemu poloniście, zwłaszcza sposobiącemu się do zawodu nauczyciela, powinno zależeć na dobrym warsztacie pisarskim. Ma przecież w przyszłości czuwać nad rozwijanie sprawności językowych uczniów. Odniesie sukces dydaktyczny, jeśli wejdzie w swą rolę jako doświadczony i kompetentny specjalista. (…) Niniejsza książka… Czytaj dalej

(…) to drugi po „Stronie Leśmiana” napisany przez literaturoznawców monograficzny tom Biblioteki Studenckiego Koła Naukowego Polonistów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Tom ten zamyka dziesięć lat nieprzerwanej działalności Koła. (M. Nawrocki, Wyobraźnia – pamięć – tożsamość. Postscriptum) Stron: 101… Czytaj dalej

Piętnaście lat to dla instytucji wiek poważny. Tak poważny, że już staje się historią. (…) historia tworzy się każdego dnia. Historia otwarta, bo to, co się rozpoczęło 19 maja 1998 r. dalej trwa i wciąż się rozwija, zarówno w sferze… Czytaj dalej

Współczesna neofilologia, której głównym zadaniem jest refleksja nad językiem i jego różnorakim użyciem, posiada wymiar społeczny i wynikającą z niego misję, jaką jest uczenie języków obcych. Modyfikując znane słowa Juliusza Słowackiego, powiedzieć by można, że chodzi o to, żeby język… Czytaj dalej

Michał Nawrocki, autor, którego znamy już z wielu książek i opracowań, tym razem przedstawia nam zbiór szkiców dotyczących wielu zjawisk i pisarzy, zdawałoby się – dość różnych, odległych od siebie. (…) Autor wykazał w swojej książce (co już wiemy z… Czytaj dalej