Terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Podręcznik zawiera informacje dotyczące podstaw tej terapii, oparte na niej metody leczenia oraz program korekcyjny z jej wykorzystaniem. Porusza… Czytaj dalej

Prezentowany tom stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia” zorganizowanej przez Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 7-8 grudnia 2006 r. Przedmiotem obrad były rozważania i… Czytaj dalej

Publikacja zawiera streszczenia referatów wygłoszonych podczas I Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie. Profilaktyka – pielęgnowanie – rehabilitacja” zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia Patwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 26-27 września 2008 r. Celem konferencji była wymiana… Czytaj dalej

Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej Bolesława Leśmiana to książka poświęcona problematyce ontologii w poezji Bolesława Leśmiana. Jej głównym tematem i jej pierwszym wymiarem jest istnienie: Leśmian zostaje przedstawiony jako poeta metafizyczny, twórca zwracający się ku sposobom i sensom tego, co… Czytaj dalej

This present compilation of works represents our first collection of English Studies essays on the cross-currents of culture, history, literature, linguistics and language to be published by the State Higher Vocational School in Tarnow, Poland. It includes articles from colleagues… Czytaj dalej