Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI wieku Okrucieństwo i czułość to propozycja nowej (iinej) lektury siedmiu twórców współdecydujących o kształcie poezji ostatniego półwiecza: Wata, Miłosza, Herberta, Nowaka, Grochowiaka, Rymkiewicza i Barańczaka. Wybierając siedmiu poetów, autor książki… Czytaj dalej

Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja Opracowanie stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas II Konferencji Naukowej pt. Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie… Czytaj dalej

Techniki nauczania języka obcego Podstawowym zadaniem publikacji jest wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu początkującego nauczyciela poprzez dostarczenie mu narzędzi, czyli technik, jakie może wykorzystać w planowaniu pracy lekcyjnej. Każdy zaangażowany w swoją pracę dydaktyk zbiera interesujące ćwiczenia, mogące mu się przydać… Czytaj dalej

Poród naturalny – wyzwania i perspektywy Opracowanie stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Konferencji Naukowej dla położnych i lekarzy położników „Poród naturalny- wyzwania i perspektywy” zorganizowanej w dniu 13 maja 2011 r. przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Tarnowie, Zakład… Czytaj dalej

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego Opracowanie stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Konferencji Naukowej pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego zorganizowanej przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 23-24 września 2010 r. z okazji dziesięciolecia… Czytaj dalej

Strona Leśmiana. Grochowiak Nowak Rymkiewicz pod redakcją dr. hab. Michała Nawrockiego, prof. PWSZ Książka jest efektem sesji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Polonistów PWSZ w Tarnowie w kwietniu 2010 r. Koncepcja serii artykułów, w których wskazane byłyby – wciąż… Czytaj dalej