Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego Opracowanie stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Konferencji Naukowej pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego zorganizowanej przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 23-24 września 2010 r. z okazji dziesięciolecia… Czytaj dalej

Strona Leśmiana. Grochowiak Nowak Rymkiewicz pod redakcją dr. hab. Michała Nawrockiego, prof. PWSZ Książka jest efektem sesji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Polonistów PWSZ w Tarnowie w kwietniu 2010 r. Koncepcja serii artykułów, w których wskazane byłyby – wciąż… Czytaj dalej

Identity of Polish Physical Education – European Education Eligiusz Madejski, Jerzy Pośpiech, Józef Węglarz The aim of the present study is to acquaint the readers with the issue of physical education at school, with particular attention being paid to attempts… Czytaj dalej

Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja Prezentowane opracowanie monograficzne stanowi zbiór wybranych zrecenzowanych prac przedstawionych podczas III Konferencji Naukowej pt. Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej… Czytaj dalej

Mundus Verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa pod redakcją dr Małgorzaty Pachowicz, dr Krystyny Choińskiej Ze wstępu do książki: Monografia ta powstała w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej Pani Profesor Zofii Cygal-Krupy i jest darem przyjaciół, kolegów, współpracowników… Czytaj dalej

Mistrzostwo słowa. Studia i szkice pod redakcją dr. hab. Zofii Cygal_krupy, prof. PWSZ Publikacja ,,Mistrzostwo słowa” jest owocem sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wygłoszone referaty stały się zaczynem dalszych opisów i… Czytaj dalej