Identity of Polish Physical Education – European Education Eligiusz Madejski, Jerzy Pośpiech, Józef Węglarz The aim of the present study is to acquaint the readers with the issue of physical education at school, with particular attention being paid to attempts… Czytaj dalej

Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja Prezentowane opracowanie monograficzne stanowi zbiór wybranych zrecenzowanych prac przedstawionych podczas III Konferencji Naukowej pt. Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej… Czytaj dalej

Mundus Verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa pod redakcją dr Małgorzaty Pachowicz, dr Krystyny Choińskiej Ze wstępu do książki: Monografia ta powstała w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej Pani Profesor Zofii Cygal-Krupy i jest darem przyjaciół, kolegów, współpracowników… Czytaj dalej

Mistrzostwo słowa. Studia i szkice pod redakcją dr. hab. Zofii Cygal_krupy, prof. PWSZ Publikacja ,,Mistrzostwo słowa” jest owocem sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wygłoszone referaty stały się zaczynem dalszych opisów i… Czytaj dalej

Propozycje oddziaływań psychoprofilaktycznych dla osób z chorobami układu krążenia ustalone w oparciu o badania kliniczne pod redakcją Jana Tylki, Beaty Ogórek-Tęczy Praca jest próbą przedstawienia złożonych problemów natury biopsychospołecznej pacjentów u których rozpoznano chorobę układu krążenia. Pierwsza część pracy została… Czytaj dalej

English in Chemistry Anna Stefanowicz-Kocoł, Lesław Smutek Z recenzji dr. hab. Zygmunta Mazura: podręcznik akademicki „English in Chemistry” składa się z dwunastu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innej dziedzinie chemii bądź inżynierii materiałowej, począwszy od kwestii zupełnie podstawowych („Atomic… Czytaj dalej