CSM i Biblioteka Kraków partnerami PWSZ w Tarnowie

Praktyki dla studentów, wspólnie organizowane konferencje, warsztaty i spotkania z ludźmi kultury, a nawet wspólne ustalanie tematów prac dyplomowych. To tylko niektóre korzyści, jakie niosą podpisane właśnie porozumienia pomiędzy PWSZ w Tarnowie a Centrum Sztuki Mościce i Biblioteką Kraków.

Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniach, strony nawiązały współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni, efektywnego wykorzystania nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, doskonalenia kompetencji oraz poznania instytucji kultury i rynku pracy.

To jednak nie koniec. Współpraca pozwala także – zarówno CSM, jak i BK – na lepsze poznanie uwarunkowań studiów, planów i programów studiów różnorodnych specjalności realizowanych w Instytucie Humanistycznym PWSZ.

Porozumienia zostały zawarte na czas nieokreślony. Ze strony Uczelni podpisała je dr Małgorazata Kołpa, Prorektor do spraw Współpracy i Rozwoju, ze strony Centrum Sztuki Mościce – Agnieszka Kawa, dyrektor CSM, a ze strony Biblioteki Kraków, dr Stanisłąw Dziedzic, dyrektor BK.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do