Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Materiały konferencyjne, red. A. Jankowicz-Szymańska, Tarnów 2016.

Publikacja w formie streszczeń prezentuje prace, które wygłoszone zostały podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, która odbyła się w PWSZ w Tarnowie 20-21 października 2016 roku.

,,Konferencja ma charakter cykliczny i zrzeszaa przedstawicieli różnych zawodów, od osób prowadzących badania naukowe, po tych, którzy wyniki tych badań implikują do swojej praktyki w kontakcie z osobami w różnym stadium zdrowia i choroby. Wszystkich jednoczy myśl, by potęgować potencjach zdrowotny jednostki, co stanowi także sedno streszczeń zawartych w tym opracowaniu.
Streszczenia nadesłanych na konferencję prac w liczbie 119, zostały usystematyzowane alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora.
(Z Przedmowy – E. Barnaś)

Stron 252
ISBN 978-83-941202-8-3
Cena 10 zł

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do