FILOLOGIA POLSKA na Dniu Otwartym PWSZ w Tarnowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców, miłośników literatury, języka i kultury ojczystej na Dzień Otwarty 10 marca 2017 r.

To wyjątkowa okazja, by podczas zwiedzania uczelni:

  • zapoznać się z nową ofertą specjalności proponowaną na kierunku filologia polska od roku akad. 2017/2018, godz. 9.00-14.00, punkt informacyjny – budynek G, parter
  • wysłuchać wykładu prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego pt. „Nowoczesna retoryka, czyli sztuka społecznego survivalu”, godz. 9.00-9.30, budynek C, sala 017 (aula)
  • spróbować swoich sił w creative writingu (drużyny) pod okiem dra hab. Michała Nawrockiego, prof. PWSZ, godz. 9.00-12.00, budynek G, sala 08
  • spotkać się ze studentami należącymi do Studenckiego Koła Naukowego Polonistów, godz. 9.00-14.00, budynek G, parter
  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do