FILOLOGIA POLSKA Z NOWĄ OFERTĄ KSZTAŁCENIA

Od roku akademickiego 2017/2018 Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wprowadza do oferty studiów nowe specjalności.

W ramach trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich), kierunek: filologia polska o profilu praktycznym proponujemy następujące specjalności:

– komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz NOWOŚĆ

O specjalności mówi autor i opiekun ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ  oraz mgr B. Cich

– nauczycielska

O specjalności mówi opiekun  prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

– retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej NOWOŚĆ

O specjalności mówi autor i opiekun prof. dr hab. Andrzej Borowski

– twórcze pisarstwo NOWOŚĆ

O specjalności mówi autor i opiekun dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ

            Natomiast w ramach dwuletnich studiów II stopnia (magisterskich), kierunek: filologia polska, o profilu praktycznym proponujemy specjalności:

– komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations NOWOŚĆ

– nauczycielska

– retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej NOWOŚĆ

– twórcze pisarstwo NOWOŚĆ

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do