Implementacja specjalności ,,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz ,,Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody”, oprac. J. Kozłowski, M. Klich, A. Wachowicz-Pyzik, Tarnów 2016.

05

Publikacja stanowi bogato ilustrowane opracowanie i podsumowanie zadań zrealizowanych przez Zakład Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie w ramach tzw. grantu norweskiego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 r. Celem grantu było unowocześnienie studiów na kierunku ,,ochrona środowiska”.

,,Kwestia szeroko pojętej ochrony przyrody odgrywa coraz większe znaczenie w życiu każdego z nas. Wzrastające zanieczyszczenie środowiska oraz wzrost świadomości związanej z koniecznościa ochrony otaczającego nas środowiska sprzyja rozwojowi nowych technologii opartych na niekonwencjonalnych nośnikach energii, do jakich zaliczyć można alternatywne źródła, takie jak eenergia wiatru, słońca, wody, energia geotermalna czy bimasa i biogaz.
(Z Przedmowy – J. Kozłowski)

Stron 58
ISBN 978-83-941202-6-9

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do