Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym

W dniu 12 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Na wstępie JM Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie Studenci wysłuchali wystąpień: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, Kierowników Katedr oraz zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów, Koła Naukowe działające na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym oraz Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie.

Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie Studentów I roku studiów, po którym Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki wręczyła Studentom indeksy.

Zgodnie z tradycją spotkanie zakończyło się krótkim wykładem inauguracyjnym przygotowanym przez Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Dr Krzysztof Kleszcz przedstawił fikcyjną anegdotę pochodzącą z książki traktującej o logicznym myśleniu. Z krótkiej opowieści pod tytułem „Baltimorski makler giełdowy” wynika wniosek, że studiowanie nauk ścisłych pomaga trafnie i przenikliwie oceniać rzeczywistość. Puenta ta z pewnością utwierdziła zgromadzonych Studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, w przekonaniu, że dokonali dobrego wyboru kierunku studiów.

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do