Harmonogramy

Uwaga!!! Aktualizacja informacji

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr letni 2016/2017

 

04_harm_AP_rok_1 – obowiazuje od 06.03.2017

04_harm_AP_rok 2 – obowiązuje od 06.03.2017

03_harm_AP_rok_3

02_harm_AP_rok3_e-administracja

02_harm_AP_rok_3_skarbowy

02_harm_AP_rok_3_srodowiskowy

03_ADM z franc_harmonogram 2016_17 sem letni 27 IINOWY

02_zmiana_sal

02_wyszkolenie_strzeleckie

03_samoobrona_rok_1

 

lektorat_ABW_I_rok

lektorat_AMiU_I_rok

lektorat_AP_I_rok

lektorat_ABW_II_rok

lektorat_AMiU_II_rok

lektorat_AP_II_rok

 

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr letni 2016/2017

 

harm_niest_lic_I_II_III

Listy studentów_I_II_III_LIC_I_stNOWE

 

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2016/2017

 

03_harm_AP_rok_4

03_harm_AP_rok_5

lektorat_AP_SUM_I_rok

lektorat_AP_SUM_II_rok

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2016/2017

 

harm_niest_mgr_I_II

Listy studentów_I_II_MGR_II st NOWE

 

UWAGA!!! Informacja:

Studenci Studiów II stopnia II rok Moduł GF  – proszeni są o dokonanie podziału na 2 grupy laboratoryjne, według własnych preferencji na zajęciach w najbliższy weekend i  przedłożenie podziału  do sekretariatu instytutu lub na adres e-mailowy sekretariatu lub osoby do kontaktu w sprawie harmonogramu zajeć. W przypadku niedokonania takiego podziału, podział zostanie dokonany alfabetycznie.