Harmonogramy

KOMUNIKATY STUDIA STACJONARNE

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDENCI II ROKU AP, ABW I AMiU

DNIA 29.06.2018 R. W GODZINACH OD 14.00-15.00
W S. 217A ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE ORAZ BLOKI TEMATYCZNE.
LISTA PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO DNIA 27.06.2018

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDIA STACJONARNE – I stopień
Liczebność bloków (tylko AP):
– b. skarbowy
– b. e-administracja
– b. środowiskowy

Seminaria (AP+AMiU+ABW):
1. dr L. Małek:
2. dr hab. P. Cichoń, prof. PWSZ
3. dr D. Dudzik
4. dr A. Gądek, doc. PWSZ
5. dr N. Szczęch
6. dr M. Szczerbińska-Byrska
7. prof. dr hab. A. Łabno
8. dr hab. A. Światłowski, prof. PWSZ
9. dr A. Ogonowski
10. dr T. Jezierski
11. dr hab. P. Dobosz, prof. PWSZ

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDENCI I ROKU

DNIA 29.06.2018 R. W GODZINACH OD 15.00-16.00
W S. 217A ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE ORAZ BLOKI TEMATYCZNE.
LISTA PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO DNIA 27.06.2018

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDIA STACJONARNE – II stopień
Liczebność modułów:
– moduł – administracja gospodarczo-finansowa
– moduł – administracja ochrony środowiska
– moduł – administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Seminaria:
1. prof. dr hab. K. Baran
2. ks. dr hab. B. Węgrzyn, prof. PWSZ
3. dr hab. A. Pachowicz, prof. PWSZ
4. prof. dr hab. B. Krauz-Mozer
5. prof. dr hab. W. Uruszczak
6. dr hab. P. Cichoń, prof. PWSZ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Studia stacjonarne:

I stopnia (licencjat) – semestr letni 2017/2018

Listy studentów z podziałem na grupy:

II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2017/2018

Listy studentów z podziałem na grupy:

 

 

KOMUNIKATY STUDIA NIESTACJONARNE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDENCI I ROKU
Studia niestacjonarne

DNIA 29.06.2018 R. W GODZINACH OD 16.30-17.00 W S. 215A ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE ORAZ BLOKI TEMATYCZNE.
LISTA PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO DNIA 27.06.2018

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDIA NIESTACJONARNE – I stopień
Liczebność bloków (tylko AP):
– b. e-administracja
– b. środowiskowy

Seminaria (AP+ABW):
1. dr A. Gądek, doc. PWSZ
2. dr A. Ogonowski
3. dr N. Szczęch
4. dr D. Dudzik
5. dr hab. P. Dobosz, prof. PWSZ
6. ks. dr hab. B. Węgrzyn, prof. PWSZ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDENCI II ROKU AP,ABW I AMiU
Studia niestacjonarne

DNIA 29.06.2018 R. W GODZINACH OD 17.00-17.30 W S. 215A ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE ORAZ BLOKI TEMATYCZNE.
LISTA PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO DNIA 27.06.2018

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STUDIA NIESTACJONARNE – II stopień

Liczebność modułów:
– moduł – administracja gospodarczo-finansowa
– moduł – administracja ochrony środowiska
– moduł – administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Seminaria:
1. dr hab. A. Pachowicz, prof. PWSZ
2. ks. dr hab. B. Węgrzyn, prof. PWSZ
3. dr hab. P. Dobosz, prof. PWSZ
4. dr hab. P. Cichoń, prof. PWSZ
5. prof. dr hab. B. Krauz-Mozer
6. dr hab. A. Światłowski, prof. PWSZ
7. prof. dr hab. Cz. Nowak

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Studia niestacjonarne:

 Nastąpiła aktualizacja harmonogramów w dniu 23.02.2018

I stopnia (licencjat) – semestr letni 2017/2018

 

II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2017/2018