Harmonogramy

Uwaga!!! Aktualizacja informacji

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr letni 2016/2017

 

04_harm_AP_rok_1 – obowiazuje od 06.03.2017

04_harm_AP_rok 2 – obowiązuje od 06.03.2017

03_harm_AP_rok_3

02_harm_AP_rok3_e-administracja

02_harm_AP_rok_3_skarbowy

02_harm_AP_rok_3_srodowiskowy

03_ADM z franc_harmonogram 2016_17 sem letni 27 II

02_zmiana_sal

02_wyszkolenie_strzeleckie

03_samoobrona_rok_1

 

lektorat_ABW_I_rok

lektorat_AMiU_I_rok

lektorat_AP_I_rok

lektorat_ABW_II_rok

lektorat_AMiU_II_rok

lektorat_AP_II_rok

 

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr letni 2016/2017

 

harm_niest_lic_I_II_III

Listy studentów_I_II_III_LIC_I_st

 

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2016/2017

 

03_harm_AP_rok_4

03_harm_AP_rok_5

lektorat_AP_SUM_I_rok

lektorat_AP_SUM_II_rok

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2016/2017

 

harm_niest_mgr_I_II

Listy studentów_I_II_MGR_II st

 

UWAGA!!! Informacja:

Studia niestacjonarne II rok mgr  – Moduł OŚ

 W dniu 8 kwietnia 2017 zajęcia z gr 1 Modułu OŚ w godz 14:15-17:15 z dr L.Małkiem zostają odwołane.

Zajęcia z dr L.Małkiem z grupą 2 Modułu OŚ prowadzone sa według harmonogramu.

Zajęcia z mgr J.Choińskim prowadzone są według harmonogramu.

 

 

UWAGA!!! Informacja:

Zajęcia z przedmiotu „Przygotowanie i rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych” (prowadzący Mateusz Czosnyka), zostały przeniesione na popołudnia czwartkowe według poniższego systemu:

– tydzień A licząc od najbliższego czwartku: ćwiczenia gr. 1 godz. 15:00 – 16:30; wykład 16:45 – 18:15.

– tydzień B – ćwiczenia gr. 2 godz. 15:00 – 16:30.