Harmonogramy

Komunikaty:

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Studia stacjonarne, kierunek administracja, drugi stopień

Zajęcia z dnia 16 marca 2018 r.,  prowadzone przez Panią prof. dr hab. Barbarę KrauzMozer

przeniesione są na 6 kwietnia 2018 r. (sale pozostają bez zmian)

Studia niestacjonarne, kierunek administracja, drugi stopień

Zajęcia z dnia 17 marca 2018 r.,  prowadzone przez Panią prof. dr hab. Barbarę KrauzMozer

przeniesione są na 7 kwietnia 2018 r. do Sali C202

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Studia stacjonarne:

I stopnia (licencjat) – semestr letni 2017/2018

 

 

rok 1 licencjat – A K T U A L I Z A C J A

rok-2-lic – A K T U A L I Z A C J A

rok 3 lic.

rok 3 – blok e-adminstracja lic.

rok 3 – blok skarbowy lic.

rok 3 – śrdowiskowy lic.

ADM z franc_harmonogram 2017_18 sem letni_7_II

 

Listy studentów z podziałem na grupy:

wyszkolenie strzeleckie

AP I rok ST

ABW I rok ST

AMiU I rok ST

AP II rok ST

ABW II rok ST

AMiU II rok ST

 

 

II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2017/2018


rok 4 mgr

rok-5-mgr – A K T U A L I Z A C J A

 

Listy studentów z podziałem na grupy:

AP SUM I rok

AP SUM II rok

 

 

 

Studia niestacjonarne:

 Nastąpiła aktualizacja harmonogramów w dniu 23.02.2018

I stopnia (licencjat) – semestr letni 2017/2018

 

harmonogramI st. studia niestacjonarne

Listy studentów z podziałem na grupy:

 

II stopnia (magisterskie) – semestr letni 2017/2018

 

harmonogram II st. studia niestacjonarne

Listy studentów z podziałem na grupy: