Harmonogramy

Komunikaty:

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uwaga II rok, studia magisterskie
Seminarium magisterskie dr hab. Anny Pachowicz, prof. PWSZ  odbywa się w poniedziałki: 9.45-11.15, w sali 211 A

Historia bezpieczeństwa publicznego: w poniedziałki  godz. 11.30-13.00, sala 123 A, zajęcia co dwa tygodnie od 9 X 2017 r.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seminarzyści Pani Prof. B. Krauz-Mozer proszeni są o zgłoszenie się na seminarium w piątek (27.10.2017 r.) w godzinach od 16.45-20:00 w sali 331A lub sobotę o godzinie 11.15 w pokoju 101B.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Administracja niestacjonarne I rok

Zajęcia z socjologii w dniu 07.01.2017 przeniesione z godzin 8.00 na godzinę 14.30,

sala A125

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr zimowy 2017/2018

 

Listy studentów z podziałem na grupy:         NOWE

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjat) – semestr zimowy 2017/2018

Harmonogram studia niestacjonarne I stopnia – zmiana 18X
Harmonogram studia niestacjonarne I-stopnia – informacje dodatkowe

Brakujące w harmonogramie sale będą uzupełniane na bieżąco.

Studenci III roku ABW obowiązani są uczęszczać na wybrane przez siebie 3 przedmioty w ramach bloku środowiskowego.

Podział na grupy:

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr zimowy 2017/2018

Listy studentów z podziałem na grupy:         NOWE

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – semestr zimowy 2017/2018

Harmonogram studia niestacjonarne II stopnia – zmiana 18X
Harmonogram studia niestacjonarne II-stopnia – informacje dodatkowe

Brakujące w harmonogramie sale będą uzupełniane na bieżąco.

Podział na grupy: