Praktyki

Student Kierunku Administracja I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką w trakcie trwania II roku studiów (IV semestr) w wymiarze 6 miesięcy, czyli 720 godzin.

Student Kierunku Administracja II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową studencką po I roku studiów (II semestr) w wymiarze 3 miesięcy, czyli 360 godzin.

Praktyka może być realizowana w maksymalnym wymiarze 8 h dydaktycznych (45 min.) dziennie, czyli 6 h zegarowych.

Praktyka może być realizowana w krótszym dziennym wymiarze godzinowym (co oznacza realizację praktyki przez większą ilość dni), w zależności od uzgodnienia z Praktykodawcą.

Studenci Kierunku Administracja I stopnia powinni zrealizować praktykę w
dowolnie wybranym okresie lecz nie wcześniej niż od 15 lutego i nie
później niż do 30 września 2021 r.

Studenci, którzy ze względu na szczególne okoliczności, jak choćby panująca pandemia, chcieliby zakończyć praktykę po tym terminie, muszą uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, poprzedzoną pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przez uczelnianego opiekuna praktyk.

Realizacja praktyk powinna być zaplanowana na dowolnie wybrany okres poza dniami, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

 

Dalsze szczegóły znajdują się w Kierunkowym Regulaminie Praktyk.

Opiekunowie praktyk na kierunku Administracja:

  1. dr Norbert Szczęch – studia stacjonarne I stopnia
  2. mgr Wojciech Wojdak – studia niestacjonarne I stopnia
  3. dr Andrzej Ogonowski – studia stacjonarne II stopnia
  4. dr Leszek Małek – studia niestacjonarne II stopnia

Kierownikiem praktyk na kierunku Administracja jest dr Norbert Szczęch (norbert.szczech@wp.pl)

Pliki do pobrania:

Rok akademicki 2021/2022:

Kierunkowy Regulamin Praktyk – Administracja

Kierunkowy program 3-miesięcznych praktyk

Kierunkowy program 6-miesięcznych praktyk

Praktyki w pytaniach i odpowiedziach

Karta oceny studenta (wypełnia zakładowy opiekun praktyki)

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk Zawodowych

Rok akademicki 2020/2021:

Kierunkowy Regulamin Praktyk Zawodowych dla kierunku Administracja

Program sześciomiesięcznej praktyki dla studentów kierunku Administracja (studia I stopnia)

Program trzymiesięcznej praktyki dla studentów kierunku Administracja (studia II stopnia)

Formularz zgody na odbycie praktyk w wybranym zakładzie lub instytucji

Studencka ocena praktyki zawodowej (kwestionariusz ankiety)

FAQ – najczęściej zadawana pytania dotyczące praktyk zawodowych

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do