Dyżury

Dyżur dr hab.Piotra Dobosza, prof. PWSZ – N O W E

Dyżury pracowników w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2017_2018

ADMiU Dyzury w sesji letniej 2017_18

 

 

 

Konsultacje pracowników Zakładu Filologii Romańskiej

Dyżury pracowników w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej

FR Dyzury w sesji zimowej 2017_18dla AMiUAktualizacja

dyzury_ZAP_lato_17_18 – A K T U A L I Z A C J A