Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy:

Terminy:

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady przygotowania pracy dyplomowej licencjackiej oraz procedura dyplomowania

Zasady przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej oraz procedura dyplomowania

Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej do dziekanatu

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora – oświadczenie studenta

Załącznik nr 3 – oświadczenie studenta o samodzielności wykonania

Metryka pracy (dla Promotora)

Zasady zapisu wersji elektronicznej pracy dyplomowej na płytę cd/dvd

Wzór strony tytułowej – wersja edytowalna (2021)

Formularze oceny pracy dyplomowej licencjackiej:

Druk oceny pracy dyplomowej przez promotora

Druk oceny pracy dyplomowej przez recenzenta

Instrukcja wypełniania druku recenzji przez promotora

Instrukcja wypełniania druku recenzji przez recenzenta

Formularze oceny pracy dyplomowej magisterskiej:

Druk oceny pracy dyplomowej przez promotora

Druk oceny pracy dyplomowej przez recenzenta

Instrukcja wypełniania druku recenzji przez promotora

Instrukcja wypełniania druku recenzji przez recenzenta

 

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do