Harmonogramy

Rok akademicki 2017/2018

Harmonogram zajęć – studia stacjonarne

Harmonogram semestru zimowego rok I,II, III – stan na 28.09.2017 r.

Uprzejmie prosimy, aby Państwo na bieżąco sprawdzali plan zajęć dla języków obcych.

Podział na grupy w semestrze letnim

Podział na grupy – I rok studia stacjonarne

Podział na grupy – II rok studia stacjonarne

Podział na grupy – III rok studia stacjonarne

Harmonogram zajęć – studia niestacjonarne

Harmonogram semestru zimowego – rok I, II, III – stan na 02.10.2017 r.

Uprzejmie prosimy, aby Państwo na bieżąco sprawdzali plan zajęć dla języków obcych.

Podział na grupy w semestrze letnim

Podział na grupy – I rok studia niestacjonarne

Podział na grupy – II rok studia niestacjonarne

Podział na grupy – III rok studia niestacjonarne