Egzaminy i zaliczenia

Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2017/2018. Praca socjalna. Studia stacjonarne. Rok I

 

 

Przedmiot Egzaminator Kierunek/ specjalność Data i godzina Sala
 

 Problemy społeczne współczesnego świata
Dr Dariusz Dudzik praca socjalna 18.06.2018 r.

godz. 9:30

120A
 

Podstawy prawa
Dr Andrzej Ogonowski praca socjalna 22.06.2018 r.

godz. 15:00

120A
 

Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia
Dr Barbara Kubik praca socjalna 14.06.2018 r.

godz. 15:00

220G

 

 

 

Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2017/2018. Praca socjalna. Studia niestacjonarne. Rok I

 

Przedmiot Egzaminator Kierunek/ specjalność Data i godzina Sala
 

 Problemy społeczne współczesnego świata
Dr Dariusz Dudzik praca socjalna 24.06.2018 r.

godz. 9:00

120A
 

Podstawy prawa
Dr Andrzej Ogonowski praca socjalna 22.06.2018 r.

godz. 18:00

120A
 

Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia
Dr Barbara Kubik praca socjalna 10.06.2018 r.

godz. 10:00

125B