Współpraca międzynarodowa

Bliższa współpraca z uniwersytetem we Lwowie

W murach naszej Uczelni gościliśmy kierownika wydziału pedagogiki i pracy socjalnej z zaprzyjaźnionego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, doc. dr Svitlanę Kohut. W ramach realizowanego programu Erasmus+ Akcja 1. KA 107 „Mobilność pracowników uczelni z krajów partnerskich” wygłosiła w języku polskim wykłady skierowane głównie do studentów kierunku praca socjalna.

Tematyka wykładów skupiała się wokół specyfiki pracy socjalnej, aktualnych wyzwań dla pracowników socjalnych, reformy de-instytucjonalizacji i wsparcia społecznego dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, sugestii, sposobów rozwiązywania problemów natury społecznej, przemyśleń związanych z ewaluacją i doskonaleniem warsztatu pracy pracownika socjalnego pozwoliła na nakreślenie planu dalszej współpracy między UKU we Lwowie, a PWSZ w Tarnowie.


Goście z Niemiec z wizytą w PWSZ

Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen trwa od kilku lat i przynosi wymierne rezultaty. W ramach kolejnej wizyty w Polsce, studenci i nauczycieli akademiccy zza zachodniej granicy odwiedzili nie tylko Tarnów i partnerską uczelnię, ale także najciekawsze miejsca Małopolski. Wspólnie z polskimi kolegami wzięli też udział w licznych spotkaniach, zajęciach i warsztatach poświęconych tematyce ekonomiczno-administracyjnej.


Projekt Symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego jako innowacyjnej metody praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim realizowanego wspólnie z Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College, Norwegia oraz Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School, Norwegia


X rocznica współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen

PrzechwytywanieJubileusz 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej – ALBUM (do pobrania)

http://www.fhf-kw.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.159449.de

http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.342791.de

W dniach od 30 września do 4 października 2013 r. studenci oraz pracownicy dydaktyczni PWSZ w Tarnowie odwiedzili Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

Uczestnikami delegacji byli dr Anna Gądek, doc. PWSZ – Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ, dr hab. Adam Nita, prof. PWSZ, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. PWSZ, mgr Dorota Koptiew – Z-ca Dyrektora Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ oraz studenci kierunku administracja: Aleksandra Cebula, Irena Cichoń, Anna Chajec, Magdalena Kiełbasa, Iwona Łazarz, Patrycja Marek.

Celem wyjazdu był udział w kolejnym seminarium prawa podatkowego oraz obchodach dziesięciolecia współpracy między Uczelniami.

W ramach zajęć merytorycznych studenci polscy i niemieccy prezentowali swoje referaty z zakresu zagadnień prawa podatkowego oraz uczestniczyli w warsztatach, w ramach których pracowali nad praktycznymi problemami zawartymi w przygotowanych case studies. Praca warsztatowa kontynuowana była także w trakcie wizyty w Urzędzie Skarbowym w Königs Wusterhausen.

W jej trakcie studenci zostali zapoznani ze specyfiką pracy niemieckich urzędów podatkowych, zakresem ich uprawnień i obowiązków oraz formami działania. W dalszej kolejności niemieccy i polscy studenci przystąpili do pracy z wykorzystaniem programów komputerowych stosowanych w odwiedzanym urzędzie.

Głównym punktem wizyty były uroczyste obchody 10-lecia współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen.

W uroczystościach poza władzami Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie oraz Fachhochschule fur Finanzen w Konigs Wusterhausen, wykładowcami i studentami zaangażowanymi we współpracę uczestniczyli także Daniela Trochowski – przedstawicielka Ministerstwa Finansów Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Magdalena Erdman – przedstawicielka Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech.

W obchody współpracy wpisane zostało także uroczyste otwarcie wystawy „Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja. Europa narodów 1830-1832”. Wystawa malarstwa obejmowała dzieła malarzy, będące artystyczną reakcją na łańcuch rewolucyjnych wydarzeń w Europie w latach 1830-1832, ze szczególnym uwzględnieniem rewolucji lipcowej we Francji (1830 r.) i rewolucji listopadowej w Polsce (1831 r.). Wystawa została przygotowana przez Museum Europaischer Kulturę-Staatliche Museen zu Berlin w ramach Federalnego Programu Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego przy współpracy Fachhochschule fur Finanzen des landem Brandenburg i Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg. Uroczystość uświetniły utwory polskich kompozytorów – M. K. Ogińskiego i F. Chopina.

Koszty wyjazdu polskich studentów zostały częściowo sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

——————————————————————————————————————–

Współpraca z Belgią i Instytutem Francuskim

1 2 3

5

Relacje P.Gradoń i P. Słomska

4Prezentacja_ERASMUS_Belgia

  • Udostępnij:
  • Facebook, dodaj do
  • Share on Google+
  • Twitter, dodaj do